Lenkjer og litteratur

Her finn du nokre nyttige lenkjer og litteratur om uteskule og tauaktivitetar: 
 

 
Litteratur:

Aadland, E. og Lundhaug, T. (upublisert) Naturen som arena for fysisk aktivitet og måltider i barnehagen. I: Wilhelmsen og Holthe (red) Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen. Universitetsforlaget.
 
Bagøien, T. E., og Storli, R. (2002) Lag en naturlekeplass - prinsipper og praktiske ideer. Gyldendal Akademisk.

Breivik, G. (2001) Sug i magen og livskvalitet. Oslo, Tiden Norsk Forlag
 
Hebæk, M., Holmen, L. S. og Retterstøl A. (2001) Uteskole – ei praktisk håndbok. Damm & Søn AS

Norsk speidergutt-forbund. (1968) Speiderguttboka. Oslo.

Utdanningsdirektoratet (2006): Læreplanverket for kunnskapsløftet, midlertidig utg. juni 2006, Oslo, Utdanningsdirektoratet.
 
Vingdal, I. M. og Hollekim, I. (2001) Barn i naturen. Utfordring – opplevelse – læring. Gyldendal Undervisning.
 


 
Om prosjektet
 
Denne sida inneheld tips til ulike tauaktivitetar. Me håper den kan fungere som ein idébank for lærarar og andre som jobbar med born.
Informasjon om oss
 
Me er tre studentar ved Høgskulen i Bergen, avd. lærarutdanning, som tek faget Uteskole 30 studiepoeng. Denne sida er ein del av eksamensprosjektet vårt, som me har jobba med hausten 2009.
Bilete og video
 
Alle bileta og video er teke av oss på gruppa. Illustrasjonar og teikningar er vist med kjelder.
 
Antall besøkande på denne sida er 9852 visitors
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free