Tryggleik

Tryggleik

Det er mange ting ein må tenkje på når ein skal lage til ein uteskuleplass med tauverk. Noko av det viktigaste ein må tenkje på, er tryggleiken til barna. Det er utarbeida forskrifter for korleis tryggleiken skal vera ved leikeplassutstyr. Det kan virke ganske innvikla å setje seg inn i, men les ein igjennom forskriftene ser ein at det er fullt mogleg å følgje dei. Ei anna lov det er viktig å ta omsyn til er friluftslova. Desse to forskriftene finn ein i menyen på venstre side.

Trykk på bileta for å få dei større.
 
 
Det er viktig å fjerne til dømes stubbar og steinar som kan vere til fare for elevane, slik at ein har eit sikkert og trygt underlag i tilfelle fallulykker.

Om prosjektet
 
Denne sida inneheld tips til ulike tauaktivitetar. Me håper den kan fungere som ein idébank for lærarar og andre som jobbar med born.
Informasjon om oss
 
Me er tre studentar ved Høgskulen i Bergen, avd. lærarutdanning, som tek faget Uteskole 30 studiepoeng. Denne sida er ein del av eksamensprosjektet vårt, som me har jobba med hausten 2009.
Bilete og video
 
Alle bileta og video er teke av oss på gruppa. Illustrasjonar og teikningar er vist med kjelder.
 
Antall besøkande på denne sida er 9852 visitors
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free