Reverumpa

Reverumpa

Bilete av reverumpa: (trykk på bileta for å få dei større)

     
(Illustrasjon: Bagøien og Storli, 2002)Reverumpa er ei vidareutvikling av balansetauet. Her skal ein balansere på det nedste tauet, medan ein heldt i ”reverumpene” (tauendene) som heng ned frå det øvste hjelpetauet. For å auke vanskegraden kan ein henge det øvste tauet ekstra høgt oppe, med lange reverumper. Og jo færre reverumper, jo vanskeligare blir det å komme seg over.

 

For å lage reverumpa byrjar ein med det nedste tauet, som henges opp med eit dobbelt halvstikk og halvstikk på eige tau. Strekk så tauet til neste tre, gjer ein oppstramming og avslutt med halvstikk på eige tau. Det øvste tauet henges så høgt oppe at elevane ikkje kan nå det. På dette tauet knyt ein opp reverumpene ved hjelp av doble halvstikk. (det kan vere ein fordel å knyte fast reverumpene før tauet henges opp) Reverumpene må vere så korte at elevane må strekke seg for å nå dei. Dette er ein aktivitet som er rask å setje opp og ta ned igjen. (Bagøien & Storli, 2002)


Knutane ein nyttar seg av kan ein sjå her: http://uteskule.page.tl/Video-av-knutar.htm


Om prosjektet
 
Denne sida inneheld tips til ulike tauaktivitetar. Me håper den kan fungere som ein idébank for lærarar og andre som jobbar med born.
Informasjon om oss
 
Me er tre studentar ved Høgskulen i Bergen, avd. lærarutdanning, som tek faget Uteskole 30 studiepoeng. Denne sida er ein del av eksamensprosjektet vårt, som me har jobba med hausten 2009.
Bilete og video
 
Alle bileta og video er teke av oss på gruppa. Illustrasjonar og teikningar er vist med kjelder.
 
Antall besøkande på denne sida er 9852 visitors
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free